банер

Тим

Наш тим

Четири одељења:
Одељење за истраживање и развој
Одељење за међународно пословање
Одељење за домаће пословање
Одељење за опште управљање
Један технички стручни тим
Због јаке способности анализе коначних елемената, овај тим може развити и потврдити сваку спецификацију како би гарантовао квалитет производа.

тим